OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. poštuje Vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon Vašeg posjeta ovoj Web stranici.

Ova Obavijest o zaštiti privatnosti daje uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem stranice i našim korištenjem informacija.

 

VRSTE PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Putem stranice prikupljamo i pohranjujemo određene osobne podatke o vama (npr. informacije koje Vas mogu izravno ili neizravno prepoznati kao što su ime, prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji i dr.).

 

ZAŠTO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE TE POSTUPCI U VEZI S TIM

Osobne podatke koje nam dostavite obradit ćemo prilikom registracije proizvoda koji ste kupili te kada stupite s nama u kontakt tražeći informacije ili pomoć, odnosno prilikom kupnje proizvoda JADRAN TVORNICE ČARAPA d.d. u internetskoj prodavaonici i to samo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje svrha navedenih u ovoj obavijesti. Kada JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. ne mora obrađivati osobne podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju kako bi ostvario svoje svrhe, nastojat će prilikom ostvarivanja takvih svrha obaviti deidentifikaciju osobnih podataka i ukloniti osobna identifikacijska obilježja.
Vaše ćemo osobne podatke koje nam dostavite prikupiti radi otvaranja računa na Vaše ime i/ili ispunjenja obrasca za registraciju vašeg proizvoda i/ili kako bismo stupili u kontakt s vama i/ili radi ispunjenja narudžbenice koju nam pošaljete vezano za kupnju proizvoda.
OBRADA PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA

Nakon što primimo osobne podatke, JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. će ih obraditi u sljedeće svrhe:

  • radi održavanja odnosa s Vama koji proizlazi iz kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila;
  • u marketinške svrhe, uz Vaš prethodni pristanak i/ili u pravno utemeljenom, odnosno osnovanom opsegu;
  • kako bismo Vam omogućili da ostanete informirani kako je opisano u sljedećem poglavlju ove obavijesti.

 

SKRB ZA VAŠU INFORMIRANOST

U slučajevima kada se slažete (osim kada za takvo što već postoje pravni temelji, odnosno kada je takvo što pravno osnovano) možemo uporabiti osobne podatke da vam elektroničkom poštom, SMS-om, MMS-om (i drugim elektroničkim sredstvima), telefaksom, poštom i telefonom:

  • priopćimo marketinške informacije o novinama, poklonima, informacije o proizvodima ili lansiranju novih proizvoda, promidžbama proizvoda/prodajnim ponudama, odnosno internetskim prodajnim ponudama za koje smatramo da bi vas mogle zanimati;
  • uputimo poziv za sudjelovanje u našoj anketi o proizvodima ili potpori klijentima;
  • uputimo poziv za sudjelovanje u nagradnim izvlačenjima, igrama i natječajima.

 

Ako se želite odjaviti s popisa primatelja marketinških materijala koje Vam možemo poslati ili iz gore navedenih povezanih aktivnosti, to možete učiniti jednostavno postupajući sukladno uputama za odjavu priopćenim prilikom pojedinačne marketinške komunikacije ili stupanjem u kontakt s nama na adresu: JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d., Vinka Žganeca 2, 10 040 Zagreb.

 

TKO ĆE VIDJETI VAŠE OSOBNE PODATKE 

Osobne podatke prikupljaju i obrađuju u gore navedene svrhe naši zaposlenici prilikom obavljanja svojih administrativnih, računovodstvenih, marketinških i promidžbenih poslova, poslova vezanih za pomoć kupcima ili klijentima, administriranje IT-sustava, upravljanje njime, njegovo održavanje i razvoj, marketinške aktivnosti, ankete i promidžbe, sukladno svrhama opisanim u ovoj obavijesti.

 

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama, samo:

  • subjektima potrebnima za izvršavanje narudžbe, isporuku proizvoda, slanje pošte i e-pošte;
  • osobama ovlaštenima od strane JADRAN TVORNICE ČARAPA d.d. za obradu osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici);
  • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo;
  • poslovnim suradnicima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

 

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. će obraditi i čuvati vaše osobne podatke dokle god to nalaže zakonodavstvo ili za naše navedene zakonite poslovne potrebe te u navedene svrhe.

 

KOJA VAM PRAVA PRIPADAJU

Zakonodavstvo EU kojim je uređena zaštita privatnosti omogućuje vam da provjerite ima li JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. osobne podatke o vama te da vam se, ako ih ima, dostavi njihova kopija zajedno s informacijama o tome kako i u koje svrhe ih JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. obrađuje. Također možete zatražiti da se vaši osobni podatci koje imamo ažuriraju i/ili isprave te da se, ako to dopušta zakonodavstvo, čak i izbrišu. Osim toga možete u svakom trenutku povući pristanak u vezi s obradom vaših osobnih podataka.
Ako želite ostvariti svoja gore navedena prava, promijeniti odluku o tome da ostanete informirani, obavijestiti o bilo kakvoj promjeni podataka ili postaviti bilo kakvo pitanje o uporabi Vaših osobnih podataka od strane JADRAN TVORNICE ČARAPA d.d., obratite nam se na adresu: JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d., Vinka Žganeca 2, 10 040 Zagreb ili putem e-maila: jadran@jadran-carapa.hr.